5 różnych rodzajów przemocy domowej

Przemoc domowa może być brutalna lub nie, ale jej celem jest zawsze potrzeba odzyskania przez sprawcę kontroli i utrzymania poczucia bezpieczeństwa; dobro ofiary nigdy nie jest brane pod uwagę. Istnieje wiele rodzajów jawnej przemocy domowej: Istnieje nawet coś, co nazywa się przemocą w otoczeniu, która odbywa się potajemnie, nie pozostawia widocznych siniaków ani blizn i nie składa się z jawnych obelg lub napaści słownych. Może być również trudne do rozpoznania (w niektórych sytuacjach wymaga długotrwałej obserwacji) i tworzy atmosferę zastraszenia, niepewności i dezorientacji.

Oto kilka wskazówek, które pomogą zidentyfikować różne rodzaje przemocy domowej, abyś mógł, miejmy nadzieję, zakończyć ją na dobre. Jeśli Ty (lub ktoś, kogo znasz) cierpisz z powodu jakiegokolwiek rodzaju przemocy, Krajowa Infolinia ds. Przemocy Domowej może Ci pomóc.

Co to jest przemoc domowa? Przemoc domowa ma miejsce, gdy ktoś w związku intymnym lub rodzinnym próbuje przejąć kontrolę nad drugą osobą poprzez szereg obraźliwych zachowań, w tym przemoc.

Przemoc w otoczeniu

Co to jest przemoc w otoczeniu? Nadużywanie otoczenia to subtelna forma przemocy, w której jeden partner sprawia, że drugi czuje się gorszy. Jest to tworzenie atmosfery strachu i niestabilności poprzez zastraszanie.

Nadużywanie otoczenia jest ukrytym nadużyciem. Zniewala ofiary strachem, przymusem i wątpliwościami. Bezpośrednie akty przemocy, takie jak fizyczne uderzenie kogoś, są zastępowane przez tworzenie emocjonalnie niebezpiecznego środowiska (aka atmosfera nadużycia). Ukryty sprawca utrzymuje kontrolę poprzez manipulację i groźby, gazowanie, unieważnianie uczuć, podstępne gry umysłowe i komentarze mające na celu osłabienie pewności siebie. Jak mówi Craig Malkin, Ph.D., za pośrednictwem PsychologyToday.com, osaczający krzywdziciel "postrzega innych bardziej jako pionki niż ludzi [i] traktuje ich jak przedmioty, którymi można się bawić i odrzucać na bok". Dezorientujące działania sprawcy są często określane jako zachowania "szalone", które wprawiają ofiary w zakłopotanie i sprawiają, że czują się one tak, jakby popadały w obłęd, ale nie potrafią wskazać przyczyny.

Przykłady wykorzystywania otoczenia obejmują wstrzymywanie czułości lub intymności, przewracanie oczami, kiedy wyrażane są opinie, oraz wyśmiewanie lub krytykowanie działań ofiary pod pozorem, że jest to dla jej dobra, tylko po to, aby uzyskać przewagę. Pracownik socjalny Sheri Heller, LCSW, wyjaśnia, że "poprzez wspieranie zależności, która tworzy różnicę sił, otaczający sprawca sugeruje, że posiada wielką wiedzę, która pomoże docelowej ofierze w jej rozwoju i dobrobycie".

Nadużycie nieproporcjonalne

Co to jest nadużycie nieproporcjonalne? Jak sama nazwa wskazuje, nieproporcjonalne nadużycie pojawia się, gdy ktoś reaguje zbyt agresywnie na niewielką sprawę.

Nie ma znaczenia, jak delikatnie jeden z partnerów próbuje przekazać sprawę, ich S.O. poczuje się sprowokowany do odpowiedzi z temper tantrum epickich rozmiarów. Nadużywający powoduje zastraszenie z ich reakcji przez rzucanie rzeczy, trzaskanie drzwiami, a nawet krzyki i wrzaski.

Niemożliwe sytuacje

Tutaj, krzywdziciel inżynierowie niemożliwe, niebezpieczne, nieprzewidywalne, bezprecedensowe lub bardzo specyficzne sytuacje, w których są one potrzebne, zależne i uważane za jedyne źródło władzy. W konsekwencji sprawca zrzeka się władzy poprzez postrzeganą nieodzowność. Tworzy to całkowitą zależność od nich - i często będą o tym przypominać ofierze. Każde odchylenie od ich autorytetu może spowodować ukaranie ofiary.

Uprzedmiotowienie

Większości sprawców brakuje empatii i wyrzutów sumienia za swoje czyny. Z czasem seksualne uprzedmiotowienie ma negatywne konsekwencje zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Wywołuje to zachowanie oderwane od rzeczywistości, a w skrajnych przypadkach prowadzi do porzucenia ofiary, nawet jeśli jest ona w związku małżeńskim lub ma inne prawne lub wiążące powiązania.

Nadużycie przez pełnomocnika

Nadużywanie przez pełnomocnika to sytuacja, w której sprawca będzie rekrutował przyjaciół, sąsiadów, członków rodziny, policję, media i każdego, kogo może znaleźć, aby grozić, nękać lub manipulować ofiarą, aby robiła to, co chce. Ten rodzaj nadużycia jest często spotykany w sądzie rozwodowym, kiedy adwokat sprawcy (a nawet świadkowie) próbują zdyskredytować lub ukarać ofiarę poprzez przemoc psychologiczną i inne środki manipulacji, takie jak ustalenia dotyczące opieki nad dzieckiem i płatności alimentów.

Autor