Wszystko, co rozwiedzione pary powinny wiedzieć o planach rodzicielskich

Istnieje niezliczona ilość szczegółów, które należy śledzić podczas rozwodu. A kiedy już zostanie sfinalizowany, pozostają jeszcze inne luźne kwestie związane z dziećmi. Warunki opieki mogą dotyczyć jedynie sytuacji, w jakiej znajdowaliście się z byłym w chwili rozstania, więc mogą pojawić się pytania dotyczące takich spraw jak opieka zdrowotna czy kwestie szkolne.

Najlepszym rozwiązaniem dla obojga rodziców i dzieci jest znalezienie porozumienia dotyczącego opieki nad nimi, które najlepiej zaspokoi ich potrzeby. Wymaga to, aby oboje rodzice byli elastyczni i skłonni do kompromisu i zaangażowania w porozumienie.

W świecie opieki nad dzieckiem, to porozumienie jest znane jako plan wychowawczy.

Co to jest plan rodzicielski? Rodzicielski plan jest planem opieki nad dzieckiem wynegocjowanym między rodzicami i ich radcą prawnym, a następnie zatwierdzonym przez sąd. Plany rodzicielskie pomagają zdefiniować nowy świat, w którym dzieci będą żyły i działały oraz dokładnie określają role każdego z rodziców.

Po zatwierdzeniu przez sędziego sądu rodzinnego, plan wychowawczy jest wykonalny na obojgu rodzicach i oboje będą musieli dotrzymać swoich zobowiązań wynikających z planu.

Ważne jest, aby pamiętać, że kiedy byliście małżeństwem, mieliście plan wychowawczy - po prostu nie został on spisany na piśmie ani nie był egzekwowany przez prawo. Ty i twój partner wspólnie ustaliliście, jak wychowywać dzieci. Obejmowało to wszystko w Twoim życiu i w życiu Twoich dzieci, co wydawało się naturalne, gdy byłaś jeszcze ze swoim byłym. Teraz, gdy wszystko ma inny kontekst, może się to wydawać zniechęcające. Podzieliliśmy ważne punkty planu rodzicielskiego, o których możesz przeczytać poniżej.

Tworzenie planu wychowawczego

Plan wychowawczy wygląda bardzo podobnie do tego, co zostało właśnie opisane, tylko że uwzględnia wyzwania związane z tym, że dzieci mieszkają w dwóch domach z rodzicami, którzy nie są małżeństwem. Składa się on z następujących istotnych elementów:

    Komunikacja i podejmowanie decyzji. Większość planów rodzicielskich określa regularny harmonogram dla obojga rodziców, aby komunikować się ze sobą na temat życia dzieci i podejmowania decyzji. W przypadku wspólnej opieki prawnej, staje się to jeszcze ważniejsze. Ale nawet jeśli jedno z rodziców sprawuje opiekę prawną, a drugie jest mniej zaangażowane, z pewnością będą sytuacje, w których rodzicowi nie sprawującemu opieki będzie na czymś zależało. Określenie tej relacji dokładnie jest jedną z podstawowych funkcji planu rodzicielskiego.Physical custody. Ta sekcja planu wyszczególnia czas, w którym każdy rodzic będzie miał opiekę nad dziećmi. Tutaj jest, gdzie można zapisać dni, kiedy dzieci będą żyć z jednym rodzicem, a następnie z drugim. Będzie obejmować takie rzeczy jak wakacje, wizyty letnie, godziny dzieci będą z każdym, co fizyczne ustalenia będą wykonane (jak ich własne lub wspólne sypialnie), i tak dalej.Transport i wymiany opieki. Plan rodzicielski określa również, kto jest odpowiedzialny za transport, gdy opieka nad dziećmi zmienia ręce, gdzie wymiany będą miały miejsce i jakie będą zasady.Opieka prawna. Plan określi również, który rodzic jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji dotyczących dzieci. Jeśli rodzice mają wspólną opiekę prawną, to zazwyczaj wymaga, aby oboje rodzice komunikowali się i zgadzali o głównych decyzjach. Ta sekcja pomaga zdefiniować ten związek, jak krytyczne decyzje są podejmowane, gdy oboje rodzice nie są dostępni, i co się dzieje, gdy rodzice nie mogą się zgodzić.Child support. Plany rodzicielskie również zazwyczaj zawierają zasady podstawowe do obliczania płatności alimentów na dziecko i jakie elementy są zawarte w regularnych płatności wsparcia, a które nie są. Jest to naprawdę ważny składnik, ponieważ określa na długi czas, jak rodzice będą oceniać, zbierać i wydawać dolary wsparcia dla dzieci. Opieka zdrowotna. Plan powinien również zawierać informacje o opiece zdrowotnej dla dzieci, zarówno fizycznej jak i psychicznej. Kwestie dotyczące tego, kto zapewnia i płaci za ubezpieczenie zdrowotne, czy koszty opieki zdrowotnej są uwzględnione w alimentach na rzecz dzieci, czy nie, oraz kto podejmuje decyzje o zabezpieczeniu opieki zdrowotnej, powinny być uwzględnione w planie wychowawczym.Szkoły i akta szkolne. Plan rodzicielstwa powinien również odnosić się do szczegółów dotyczących edukacji dzieci. Do jakich szkół będą uczęszczać? Jak rodzice powinni decydować w przypadku zmiany szkoły? Jakie zapisy będą dostępne dla których rodziców? Kto będzie mógł zajmować się innymi kwestiami związanymi z edukacją dzieci i w jakich okolicznościach? Który rodzic będzie mógł odbierać dzieci ze szkoły i w jakich okolicznościach? Uzyskanie odpowiedzi na te kwestie przynosi pewną istotną jasność, która będzie pomocna, gdy zaangażowani są pedagodzy.Roczne wakacje i przerwy w nauce. Plan wychowawczy musi zawierać szczegóły dotyczące tego, jak dzieci będą zaangażowane w czas wakacji każdego z rodziców i jak rodzice będą zaangażowani w dzieci w przerwach od szkoły. To może być dzieląca kwestia między rodzicami, jeśli nie jest skierowana z góry i oboje rodzice rozumieją zasady ground.Social activities i funkcje szkolne. Czy oboje rodzice przyjdą osobno na każde szkolne przedstawienie i imprezę sportową, czy też zostaną one podzielone? Który rodzic podejmuje decyzję, kiedy dziecko chce iść na pierwszą randkę? Kto angażuje się w studniówki, tańce, imprezy z okazji ukończenia szkoły i tym podobne. Określenie tych kwestii staje się ważną częścią każdego planu wychowawczego.Kontakt z krewnymi i innymi osobami. W każdej rodzinie, są rozważania potrzebne dla innych niż tylko dzieci i rodziców. Jeśli nie jest to dokładnie rozważone, dziadkowie, ciotki, wujkowie lub przyszli małżonkowie rodziców mogą zakłócić nawet najlepsze relacje. Należy rozważyć w planie wychowawczym, jak obsłużyć pragnienia innych członków rodziny w stosunku do dzieci, i jak zająć się pragnieniami dzieci, aby wejść z nimi w interakcję.Relocation. Przy czasem, nawet jeżeli ja no jest naprawdę dobry dla dzieci, jeden lub drugi rodzic może znajdować się w sytuacji dokąd potrzebują ruszać się daleko od drugiego rodzica. Plan wychowawczy powinien rozważać tę możliwość i pracować przez takie kwestie jak odwiedziny, alimenty, decyzje o opiece prawnej i koszty podróży.Procesy rozwiązywania sporów. Dobry plan wychowawczy, tak wszechstronny jak może być, po prostu nie może przewidzieć każdej ewentualności. I nawet najbardziej współpracujący rodzice nie zawsze będą się zgadzać. Określenie sposobu rozwiązywania sporów jest niezbędne w każdym planie wychowawczym. Czy oboje zgadzacie się na mediację w przypadku sporów? Kto będzie mediował? Jak rodzice mogą zmienić plan rodzicielski?

Jak przekonali się John i Carol, dobry, kompleksowy plan wychowawczy jest niezbędny do utrzymania więzi między dziećmi a ich niezamężnymi rodzicami. Staranne rozważenie planu wychowawczego z góry zdejmie wiele stresu później, gdy rodzice będą próbowali wychowywać swoje dzieci w oddzielnych gospodarstwach domowych.

Autor