Różnica między wyłączną opieką prawną a wspólną opieką prawną

Wyłączna opieka prawna nad dzieckiem oznacza, że jedno z rodziców ma prawo do podejmowania wszystkich decyzji dotyczących wychowania dziecka. Joint legal custody oznacza, że oboje rodzice mają równe, prawne prawo przy podejmowaniu decyzji dotyczących wychowania dziecka. (Są to dwa rodzaje legal custody, które środowisko prawnicze coraz częściej określa mianem "decyzyjności").

Wyłączna opieka prawna

Jeśli masz wyłączną opiekę prawną nad dzieckiem, możesz podejmować wszystkie decyzje dotyczące kwestii takich jak szkolnictwo, religia, opieka medyczna i mieszkania. Z wyłącznej opieki prawnej, nie musisz brać pod uwagę życzenia lub opinie drugiego rodzica dotyczące wychowania dziecka.

Co to jest wyłączna prawna opieka? Wyłączna prawna opieka jest rodzajem opieki nad dzieckiem, który przyznaje rodzicowi prawo do podejmowania ważnych, długoterminowych decyzji dotyczących ich dziecka. Może to obejmować aspekty wychowania dziecka, w tym edukacji i opieki medycznej.

Wspólna opieka prawna

W większości sądów, rodzice otrzymują wspólną opiekę prawną. W przypadku wspólnej opieki prawnej, oboje rodzice dzielą się decyzjami dotyczącymi wychowania dziecka. Oboje rodzice muszą komunikować się ze sobą i dojść do wspólnej decyzji w takich kwestiach jak nauka w szkole, religia, opieka medyczna i mieszkanie.

Jeśli masz wspólną opiekę prawną i zostawić ex z procesu decyzyjnego, może być uznane za pogwałcenie sądu.

Co to jest wspólna opieka prawna? Wspólna opieka prawna oznacza, że oboje rodzice mają prawną władzę do podejmowania głównych decyzji dla dziecka. Obejmuje to decyzje dotyczące edukacji, religii i opieki zdrowotnej.

Przykład wspólnej opieki prawnej

Rozważmy Jana i Jean, którzy mają dwoje dzieci. Dzielą oni wspólną opiekę prawną, a John ma opiekę fizyczną. Dzieci mieszkają z Johnem, ale Jean ma takie same prawa jak John przy podejmowaniu głównych decyzji dotyczących dzieci.

John żywi wiele złości do Jean, ponieważ zdradziła i zostawiła go, aby wychowywał dzieci, wybierając innego mężczyznę zamiast niego. W opinii Jana, Jean zrezygnowała z prawa do decydowania o życiu dzieci, kiedy porzuciła małżeństwo i zostawiła swoje dzieci.

John uparcie odmawia porozumienia z Jean i często podejmuje decyzje dotyczące dzieci bez uprzedniego uzyskania informacji od Jean. Ze względu na swoje zachowanie, John otwiera drzwi dla Jean, która może go podać do sądu za obrazę. I, jeśli tak chce, może zażądać zmiany w opiece nad dziećmi z powodu odmowy Johna do przyznania jej praw prawnych według sądów.

Jeśli czujesz, że ty i twój ex nie będzie w stanie komunikować się i współ-rodziców swoich dzieci, należy rozważyć wniosek o wyłączną opiekę prawną. Innymi słowy, jeśli chodzi o opiekę, najlepiej jest odłożyć gniew i traktować ex cywilnie dla dobra dzieci.

Przykład pojedynczej opieki prawnej

Frank i Diana byli małżeństwem od ośmiu lat i mają dwoje dzieci w wieku poniżej sześciu lat. Frank w przeszłości znęcał się fizycznie nad Dianą, czasami na oczach dzieci. Diana zdołała udowodnić w sądzie, za pomocą dokumentacji szpitalnej i raportów policyjnych, że Frank jest brutalnym mężem. Sędzia przyznał Dianie wyłączną opiekę prawną z nadzorowanymi wizytami dla Franka.

Frank został również zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach z kontroli gniewu, zanim sędzia usunie nakaz nadzorowanych wizyt. W przypadku takim jak ten, gdzie istnieje historia przemocy domowej, nie jest niczym niezwykłym, że rodzic nie stosujący przemocy otrzymuje wyłączną opiekę prawną.

W ten sposób sąd wie, że rodzic sprawujący opiekę nie będzie bezpieczny, gdy będzie musiał komunikować kwestie dotyczące dzieci z agresywną stroną. Aby zapewnić bezpieczeństwo rodzicowi sprawującemu opiekę nad dzieckiem i zagwarantować, że jego skłonność do przemocy nie wpłynie na dzieci, sąd robi to, co jest w najlepszym interesie wszystkich zainteresowanych. Frank ma jednak pewne możliwości - musi opanować swój temperament lub ryzykować, że stanie się dla swoich dzieci kimś obcym.

Autor